Vi värdesätter din feedback. Hjälp oss att förbättra implementeringen av det nya Lead Management systemet (LMS) och tyck till om den information och utbildningsmaterial du mottagit vid lanseringen.

 

Vänligen svara på enkäten innan den 22 juli.

Efter feedback från er kan vi tillhandahålla anpassad och intressant utbildning om användningen eller verktyget under hösten efter semestrarna.

1
2
3
4
5